Koninklijke onderscheiding voor Mirelle Valentijn, drijvende kracht achter Omgaan met Pesten

 

Vijf inwoners van Gemeente De Ronde Venen zijn woensdag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. Eén van hen was Mirelle Valentijn-Tersteeg, de drijvende kracht achter onze organisatie Omgaan met Pesten. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Maarten Divendal op het gemeentehuis in Mijdrecht. In zijn speech stond de burgemeester stil bij de jonge leeftijd waarop Mirelle startte met vrijwilligers werk en hoe zij sindsdien op diverse manieren het verschil is blijven maken voor sociale veiligheid voor de jeugd in onze samenleving.

Koninklijke onderscheiding Mirelle Valentijn benoemd tot Ridder Omgaan met Pesten

Mirelle Valentijn-Tersteeg (Wilnis, 1978)

Mirelle zet zich professioneel en als vrijwilliger in om de wereld vriendelijker, veiliger en mooier te maken. Ze helpt sinds jaren jongeren en volwassenen om te gaan met pesten en is sinds 1993 actief in het jeugdwerk. Na eerst lid te zijn geweest, begon zij op 14-jarige leeftijd als vrijwilliger bij de Stichting Jeugdwerk Noorden. Ze begeleidde, met andere jongeren, een jongensgroep in de leeftijd van 6 tot 8 jaar en was betrokken bij tal van activiteiten, van de organisatie van de kerstmarkt tot de bingo. Ze was ook betrokken bij het jaarlijkse zomerkamp en was altijd bereid haar bijdrage te leveren. Ze heeft dit tot 2003 gedaan.

Mirelle is in haar jeugd, zowel op de basisschool als in het middelbaar onderwijs, slachtoffer geweest van pesten. Ook in haar professionele carrière als kraamverzorgster heeft ze hiermee te maken gehad. Als twintiger besloot ze met haar verleden aan de slag te gaan en zich in te spannen zodat geen enkel kind dit meer overkomt.

Zij schoolde zich om tot docent en trainer Omgangskunde en zette zich professioneel en als vrijwilliger in om het anti-pestbeleid in Nederland op de kaart te zetten.

In 2004 was zij initiatiefnemer van de toenmalige landelijke stichting Omgaan met Pesten. De stichting heeft vanaf 2017 nauw samengewerkt met het kenniscentrum Omgaan met Pesten waarvan Mirelle oprichter en mede-eigenaar is.

De organisatie Omgaan met Pesten zet zich in om de aandacht voor pesten te vergroten, projecten op te zetten en te ondersteunen en het netwerk van aangesloten trainers sterk te houden. Mirelle is het gezicht van Omgaan met Pesten en besteedt een groot deel van haar vrije tijd aan de missie.

Naast haar landelijke inzet is Mirelle ook lokaal actief. Zij stichting Samen Sterk voor Kinderen op in gemeente De Ronde Venen. De stichting zet zich in om kinderen van 4 tot 12 jaar te helpen bij een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling. De stichting biedt groepstrainingen gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en het versterken van sociale vaardigheden en weerbaarheid. Mirelle stak veel tijd in het de oprichting van de stichting op het moment dat veel voorzieningen voor de jeugd verdwenen of dreigden te verdwijnen. Dit jaar bestaat de stichting 10 jaar.

Mirelle heeft in deze lange tijd duizenden kinderen geholpen steviger in hun schoenen te staan, hun pestverleden te boven te komen en assertiever te zijn. Daarbij heeft zij oog gehad voor de ouders, professionals en vrijwilligers om hen heen en waar zij de gelegenheid kreeg ook hen ondersteund met haar kennis en praktische handvatten. Zij doet dit met veel passie, energie en inzet, omdat voor haar elk kind dat gepest wordt er één te veel is.

Ridder in orde van Oranje-Nassau - Mirelle Valentijn - Omgaan met Pesten

Mirelle Valentijn-Tersteeg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Mirelle Valentijn reageert op haar koninklijke onderscheiding

“Het was een bijzondere ervaring om zo verrast en in het zonnetje gezet te worden. De positie achter de katheder is voor mij meer vertrouwd als ernaast staan terwijl een ander je toespreekt. Ik voel mij vereerd met deze koninklijke onderscheiding en aangemoedigd om dit belangrijke werk te blijven voortzetten.

Ik ben benieuwd welke deuren zich openen nu ik als ridder deze strijd, samen met ons landelijk trainers team mag voortzetten en wie we kunnen aansporen om met ons mee te doen. Alleen kom je ver, samen kom je verder.

In deze strijd tegen pesten gaat het niet om mij en wel om de duizenden verhalen die in mijn professionele werk en vrijwilligerswerk tot mij zijn gekomen.

Pesten vormt nog altijd een groot maatschappelijk probleem. Preventie blijft nodig, net als het tijdig signaleren en aanpakken van pesten om schadelijke gevolgen die hieruit kunnen ontstaan te beperken.

Wij hebben niet alleen oog voor het slachtoffer, ik vind het belangrijk om te noemen dat wij pesten zien als probleem van de groep en daarbij oog hebben voor alle rollen die daarbinnen worden aangenomen: slachtoffers, pesters, meelopers, aanmoedigers, buitenstaanders en helper/verdedigers.

Ik geloof dat iedereen het verschil kan maken en met de juiste ondersteuning tot ander gedrag kan komen. Ik heb in de afgelopen lange jaren mogen ervaren dat ouders, professionals en vrijwilligers deze ontwikkeling kunnen bevorderen als zij daar informatie en direct toepasbare praktische handvatten voor krijgen aangereikt."

 

De organisatie Omgaan met Pesten

De organisatie werd opgericht in 2004 om het gedachtegoed van Dieta Uyterlinde, de grondlegger van de methode ‘Omgaan met Pesten’, te verspreiden. De basis voor de workshops, trainingen en anti-pestprogramma’s vormt de Sta Sterk methodiek die hieruit is voortgekomen.

Met behulp van deze methode wordt al meer dan 30 jaar in heel Nederland aan kinderen en jongeren geleerd hoe zij op een respectvolle manier voor zichzelf en een ander kunnen opkomen.

Daarnaast wordt gewerkt aan sociale veiligheid in groepen samen met professionals & vrijwilligers binnen het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen en andere omgevingen zoals het jeugd- en jongerenwerk waar kinderen en tieners samenkomen.

De trainers die zijn aangesloten bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten volgen daartoe een opleiding

 

Wil jij kinderen en jongeren ondersteunen bij het vergroten van hun eigen kracht?

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pestenbieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Je kunt zelfstandig of binnen je organisatie aan de slag als Sta Sterk trainer of je kunt binnen jouw onderwijsorganisatie je specialiseren als anti-pestcoördinator. Ook komen wij met plezier naar jouw organisatie toe om een incompany scholing te verzorgen. 

Kortom, er is voor jou ook een mogelijkheid bij om #verschilmaker te zijn!