In-company opleidingen

Als kenniscentrum Omgaan met Pesten begrijpen wij dat een standaard opleiding niet altijd aansluit op de wensen en behoeften van een organisatie. Met ons in-company aanbod spelen we daarop in. Wij kunnen ons reguliere opleidingsaanbod intern binnen de organisatie organiseren en op maat gemaakte scholing verzorgen om:

 • eigen medewerkers bij te scholen
 • zij-instromers bij te scholen 
 • uitstromers een opleiding te laten volgen zodat ze steviger staan op de arbeidsmarkt

Wij krijgen steeds vaker de vraag van scholen en overkoepelende schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de jeugdhulpverlening of wij onze opleidingen ook in-company kunnen geven. Dit kan! 

Op deze pagina lees je meer over ons in-company aanbod en de betekenis voor jouw organisatie.

In een voorgesprek zetten wij jullie wensen en behoeftes m.b.t. inhoud, groepsgrootte, kerndocenten, locatie & catering op een rij, waarna wij de offerte net als het programma, op maat voor jullie opmaken.

 

 Afspraak maken

 

"Wij werken al langere tijd met het kenniscentrum samen en vinden kwaliteit en deskundigheidsbevordering voor ons team anti-pestcoördinatoren heel belangrijk. Zij werken op de verschillende scholen die deel uit maken van onze stichting. Ieder jaar opnieuw weet het team van het kenniscentrum, een zeer waardevolle scholingsdag te ontwikkelen op basis van onze behoefte. Daarnaast spelen ze goed in op de actualiteit rond sociale veiligheid" 

 

De kracht van in-company opleiden

In een in-company scholing staan jouw organisatie en professionals centraal. Iedere organisatie is anders en heeft specifieke wensen voor de ontwikkelbehoefte van het team of een groep professionals die zich bezighoudt met taken gericht op sociale veiligheid. 

 

In een in-company opleiding kunnen we volledig inspelen op jullie eigen behoefte.

Pedagogisch professionals zijn echte doeners en willen tegelijkertijd ook weten waarom ze (gaan) doen, wat ze doen. Zij spreken steeds opnieuw over de toegevoegde waarde van het gesprek aangaan met collega’s tijdens de scholing. 

In onze scholing op locatie en online scholing is daarom altijd:

 • Aandacht voor de achterliggende theorie
 • Ruimte om praktijkvoorbeelden in te brengen
 • Tijd voor onderlinge uitwisseling
 • Ieders vraag is belangrijk
 • Een actief programma met verschillende werkvormen
 • Een docent met werkervaring in de praktijk
 • Ervaringsgericht leren opgenomen dat centraal staat

 

Wij hebben aandacht voor borging en zullen daarom stimuleren dat ook een leidinggevende deelneemt, zodat de scholing terug kan komen in bijvoorbeeld het teamoverleg. 

Als je kiest voor het opleiden via een extern traject, wordt er vaak gekozen om één of twee medewerkers te scholen. In een in-company opleiding kunnen meerdere medewerkers aansluiten bij ontwikkelingen in de organisatie en het vak dat zij beoefenen. Zeker bij een thema als Sociale Veiligheid komt dit het klimaat in de organisatie waarbinnen kinderen en jongeren ten goede. 

 

"De bijdrage aan onze studiedag werd enthousiast gebracht, er was veel interactie en een goede afwisseling tussen luisteren en opdrachten. We zijn echt aangezet tot nadenken met elkaar over ons sociaal veiligheidsbeleid en pestprotocol."  

 

"Met ons team speelde we een discussie spel waarbij we in vakken positie moesten innemen en beoordelen of iets plagen, pesten was of dat we hier over twijfelde. Ik begrijp nu nog beter, waarom het ook voor kinderen en jongeren zo lastig kan zijn om in te schatten hoe gedrag door een ander ervaren kan worden. Het was heel waardevol om hier met mijn eigen collega's over in gesprek te gaan"

 

Voordelen en nadelen van in-company opleiden

Er zitten voordelen en nadelen aan een in-company opleiding. Veel opdrachtgevers zien meer voordelen ten opzichte van een externe opleiding.
Wij zetten deze graag voor je op een rij:

 

voordelen in-company

 • maatwerk en afstemming op de wensen van de organisatie
 • geen reistijd en kosten voor deelnemers
 • groepsgrootte wordt in overleg bepaald
 • documenten vanuit de organisatie kunnen geïmplementeerd worden
 • datum en locatie naar wens opdrachtgever en mogelijkheid gedurende het hele jaar te starten
 • elkaar beter leren kennen en ondersteunen in ontwikkeling
 • mogelijkheid tot bijdrage aan programma / gastspreker vanuit eigen organisatie
 • voordeliger in prijs t.o.v. extern opleidingsaanbod
 • samenwerken in sociale veiligheid versterken

nadelen in-company

 • geen uitwisseling van kennis en ervaring met professionals uit andere organisaties
 • meer kans op (andere) problemen in de organisatie of afdeling inbrengen i.p.v. ontwikkelbehoefte centraal stellen
 • deelnemers worden soms (op het laatste moment) weggeroepen of ingezet voor werkzaamheden, waardoor zij de opleiding of een deel daarvan missen
 • motivatie kan lager zijn omdat de medewerker niet zelf gekozen heeft voor de opleiding
 • de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de randvoorwaarden (ruimte, techniek) voor de uitvoering van de opleiding

 

Onze docenten zijn, mede door hun enthousiasme en sterke vertaling naar de beroepspraktijk, heel goed in staat om ook bij een incompany opleiding waar deelnemers niet zelf voor hebben gekozen de motivatie te verhogen. Daarnaast kunnen zij ondersteunen in het parkeren van problemen of onderwerpen die spelen in de organisatie en worden ingebracht in het programma. Daardoor kunnen deze op een ander moment en door de juiste persoon in de organisatie worden opgepakt .

 

"Ik ben geschrokken van de schade die pesten brengt, niet alleen voor het kind dat het slachtoffer is, ook voor alle betrokkenen om het kind heen, zowel de groep, als de ouders. Ik voel mij nu nog meer gemotiveerd mijn kennis te vergroten en op de juiste manier te handelen als pesten plaatsvindt"

 

Overweeg je een in-company opleiding in te zetten gericht op sociale veiligheid?

Dan is het Kenniscentrum Omgaan met Pesten de juiste partij voor het scholen van dé professionals die het verschil willen maken!

  Afspraak maken

 

Zij gingen jullie voor 

We zijn trots op de positieve reacties die we hebben mogen ontvangen op onze incompany scholing van pedagogisch professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en in het bijzonder BSO-locaties en de jeugdhulpverlening.

 

Training pesten Sociale Veiligheid BSO kinderopvang onderwijs incompany scholing Kenniscentrum Omgaan met Pesten

 

Werkveld waarin wij in-company scholing verzorgen

In onze incompany opleidingen ontmoeten wij pedagogisch professionals uit het onderwijs, van BSO-locaties in de kinderopvang en jeugdhulpverleners. Samen met hen onderzoeken we in de scholing wat we nog meer in kunnen zetten om pesten tegen te gaan, want elk kind of jongere die gepest wordt, is er nog steeds één te veel.

 

Onderwijs

Vanuit de wet sociale veiligheid op school zetten we belangrijke stappen om pesten op jouw school te voorkomen en beter aan te pakken en zorgen we voor kennis en handvatten om de sociale veiligheid te vergroten en borgen in jouw organisatie.

 Kijk voor meer informatie 

 

Kinderopvang en Bso

Passend passend bij de pedagogische doelen, wet en regelgeving in de kinderopvang gaan we aan de slag met een positief groepsklimaat ter preventie en het oplossen van pesten en daarbij ondersteunende activiteiten met aandacht voor het contact met collega’s en ouders. 

Kijk voor meer informatie

 

jeugdhulpverlening

Met de Sta Sterk methodiek ga je individueel en in groepsverband werken met kinderen, jongeren en hun ouders aan weerbaarheid en zelfvertrouwen en sociaal veilige groepen. De manier waarop jouw organisatie ondersteuning biedt aan de jeugd vormt het uitgangspunt.

Kijk voor meer informatie

 

 

waarom in-company opleiden bij pesten

Uit onderzoek blijkt dat organisaties die inzetten op sociale veiligheid, voorkomen dat er een toename is van pesten. Dit is een goed begin. Tegelijkertijd zijn er nog steeds teveel slachtoffers en groepen die last hebben van pesten. Er is meer nodig om pesten af te laten nemen. 

De gevolgen zijn ernstig: slachtoffers worden angstig, eenzaam, kunnen lichamelijke klachten krijgen en presteren op school minder dan ze zouden kunnen. Ook medeleerlingen lijden vaak onder het gepest dat zij zien gebeuren. 

opleiding antipestcoordinator coordinator sociale veiligheid pesten

Ontdek samen met ons hoe in jouw organisatie of in jouw aanbod preventie, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en gevolgen daarvan nog meer vorm kan krijgen.

 

  Afspraak maken

 

in-company traject ook online mogelijk

Vanaf 2018 zijn wij gestart met het verzorgen van online scholing. In de afgelopen jaren waarin corona een grote invloed uitoefende op het werkveld van pedagogisch professionals hebben wij de behoefte aan online scholing vanuit ons kenniscentrum zien toenemen. Wij hebben ons hierdoor verder kunnen ontwikkelen in het verzorgen van interactieve, afwisselende en praktijkgerichte online scholing waarna kennis, vaardigheden en handvatten direct toepasbaar zijn in de organisatie en het eigen werk.

 

Wij hanteren een aantal uitgangspunten voor onze online scholing:

 • Aandacht voor het omgaan met elkaar online. 
 • Bij voorkeur maximaal een dagdeel. 
 • Opdrachten zonder scherm. 
 • Inzetten van camera, microfoon, handopsteken, chat, polls om maximale interactie te bereiken. 
 • Werken met en uitwisseling in de volledige groep.
 • Werken met en uitwisseling in kleine groepen. 
 • Groepsgrootte in overleg en afhankelijk van de gekozen inhoud en doelstelling. 
 • Gebruik maken van ons eigen systeem meet van google Gsuide of het systeem van de organisatie (zoom, teams, anders) waar wij als gast worden ingevoegd. 

 

Accreditatie

Onze ambitie

Onze wens is dat alle kinderen in Nederland & België kunnen rekenen op een pedagogisch professional met aandacht voor welbevinden en sociale veiligheid. Zodat alle kinderen veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

Hiervoor hebben we jullie nodig, de volgende verschilmakers!

Verschilmakers komen in actie, doen iets goeds en zetten anderen aan ook het goede te doen. Samen met jou maken we heel graag het verschil in sociale veiligheid.

  Afspraak maken

 

Onze docenten

Mirelle Valentijn Kenniscentrum Omgaan met Pesten 2023

Mirelle Valentijn

Omgangskundige, docent, trainer, coach
Oprichter Kenniscentrum Omgaan Met Pesten
marloes

Marielle hage

Jeugd & gezinsprofessional, trainer, coach
Docent Kenniscentrum Omgaan met Pesten 
marloes

Marloes van Tetering

Pedagoog, docent, adviseur sociale veiligheid
Docent Kenniscentrum Omgaan met Pesten 

 

 

Onze docenten zijn, mede door hun enthousiasme en sterke vertaling naar de beroepspraktijk, heel goed in staat om ook bij een in-company opleiding waar deelnemers niet zelf voor hebben gekozen de motivatie te verhogen. Daarnaast kunnen zij ondersteunen in het parkeren van problemen of onderwerpen die spelen in de organisatie en worden ingebracht in het programma. Daardoor kunnen deze op een ander moment en door de juiste persoon in de organisatie worden opgepakt.

Ontdek samen met ons hoe in jouw organisatie preventie, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en gevolgen daarvan nog meer vorm kan krijgen.

 Afspraak maken