Opleidingen

De basisopleiding leidt deelnemers op tot gediplomeerd Sta Sterk trainer - trainer Omgaan met Pesten. Hiermee kun je kinderen leren beter voor zichzelf op te komen. Bij onze intensieve basisopleiding staat ervaringsgericht leren centraal. We leren je hoe je het verschil kunt maken in (onderwijs)organisaties of in je eigen praktijk. Hét verschil voor een kind, een mens, een leven.

“Wat men moet leren doen, leert men door het te doen” Aristoteles

We leiden onderwijsprofessionals op tot anti-pestcoördinator - Coördinator Sociale Veiligheid.Je volgt drie opleidingsdagen. Tijdens de eerste twee dagen van de opleiding maak je de vertaalslag naar jouw eigen onderwijspraktijk. Op de derde opleiding dag reflecteren we op de genomen stappen uit het plan van aanpak en staat het implementatieproces en betrekken van het team centraal. Je rondt af met een certificaat.

We leren je hoe je het verschil kunt maken in jouw onderwijsorganisatie. Hét verschil voor een kind, een klas, je team

"Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf."
John Dewey

Tijdens onze training krijg je kennis, vaardigheden en handvatten aangereikt, zodat je daar direct zelf mee aan de slag kunt op jouw locatie.
Je maakt de vertaalslag naar je eigen kinderopvangorganisatie en BSO-locatie.

"Omgaan met kinderen is gezond voor de ziel" F. Dostojewski 

 

Als kenniscentrum Omgaan met Pesten begrijpen wij dat een standaard opleiding niet altijd aansluit op de wensen en behoeften van een organisatie. Met ons in-company aanbod spelen we daarop in. Wij kunnen ons reguliere opleidingsaanbod intern binnen de organisatie organiseren en op maat gemaakte scholing verzorgen om:

  • eigen medewerkers bij te scholen
  • zij-instromers bij te scholen 
  • uitstromers een opleiding te laten volgen zodat ze steviger staan op de arbeidsmarkt

Wij krijgen steeds vaker de vraag van scholen en overkoepelende schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en de jeugdhulpverlening of wij onze opleidingen ook in-company kunnen geven. Dit kan! 

Deze bijscholing geeft kindercoaches de kans om zich te verdiepen in pesten en sociale weerbaarheid. Hiermee kun je hulp geven bij pesten aan kinderen en ouders. Je leert kinderen beter voor zichzelf op te komen. In de bijscholing staat ervaringsgericht leren centraal. Je ontdekt hoe je begeleiding kunt geven bij het versterken van eigen kracht en assertiviteit in je eigen kindercoachpraktijk.

Achter elk kind dat in zichzelf gelooft, staat een volwassene die eerst geloofde”
M. Jacobson

De lespakketten kunnen bijvoorbeeld in het onderwijs, op de BSO binnen de kinderopvang, bij (sport)verenigingen en in het jeugd- en jongerenwerk  worden ingezet door pedagogisch professionals en / of vrijwilligers, die werken met kinderen en jongeren.

Ieder lespakket heeft een eigen thema en is ontwikkeld voor bijvoorbeeld de Week of Dag tegen Pesten of de Week van de Mediawijsheid. In de lespakketten zijn werkvormen, spelvormen, werkbladen, tips & tools opgenomen die bijdragen aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten. Door inzet van het lespakket versterk je sociale veiligheid in de groep.