Over ons

HIER STAAt kenniscentrum omgaan met pesten voor

Wij leiden professionals op die zich willen specialiseren op het gebied van sociale veiligheid en interventies bij pesten. Juist door anderen op te leiden kunnen we nog meer bijdragen aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en de schadelijke gevolgen terugdringen en beperken.

Wij hebben al een heleboel kinderen en jongeren geholpen beter voor zichzelf en anderen op te leren komen. Wij kunnen en willen dit niet alleen, er zijn veel meer professionals in heel Nederland nodig. Sinds 2005 hebben wij honderden trainers opgeleid en vanaf 2015 zijn daar al ruim 200 anti-pestcoördinatoren bijgekomen. Ook zijn we in 2021 gestart met het scholen van pedagogisch professionals die werkzaam zijn in de kinderopvang.

Onze wens is dat alle kinderen en jongeren in Nederland terecht kunnen bij een trainer omgaan met pesten en dat elke school een goed opgeleide anti-pestcoördinator heeft. Zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

Hiervoor hebben we jou nodig, de volgende verschilmaker!

Professionals opleiden

Wij leiden professionals op die zich willen specialiseren op het gebied van sociale veiligheid en interventies. Juist door anderen op te leiden kunnen we nog meer bijdragen aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en de schadelijke gevolgen terugdringen en beperken.

Ervaringsdeskundigen

Wij maakten pesten zelf mee als kind en jongere. Wat hadden we zelf graag hulp van deskundige professionals gehad en een Sta Sterk training willen volgen toen we zelf jong waren. Binnen het Kenniscentrum kunnen wij dit breder trekken door niet alleen Sta Sterk trainers op te leiden. We leiden daarnaast anti-pestcoördinatoren op en sinds 2021 is hier het aanbod voor de kinderopvang aan toegevoegd zodat wij onze wens in vervulling kunnen laten gaan...

Onze wens is dat alle kinderen en jongeren in Nederland terecht kunnen bij een professional op het gebied van sociale veiligheid. Zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

 

Mirelle Valentijn

Ik zie mezelf nog liggen, huilend op mijn bed tussen mijn knuffelberen, 11 jaar oud was ik. Opnieuw werd ik gepest. Ik zat net in de brugklas. Ik ontwikkelde een negatief zelfbeeld, kreeg hyperventilatie aanvallen en had last van faalangst. Negatieve gedachten en gevoelens voerden op sommige dagen de boventoon en dan vroeg ik mijzelf ook af of ik nog wilde leven. Ik schreef hierover in mijn dagboek.

Mijn negatieve zelfbeeld, lage zelfvertrouwen en faalangst hebben nog lang een rol gespeeld toen ik ouder werd. Op mijn werk in de kraamzorg werd ik opnieuw gepest. Dat was het moment dat ik brak. Ik had al die jaren geknokt en zo ongelooflijk mijn best gedaan om geaccepteerd te worden, wel aardig gevonden te worden en erbij te horen. Ik raakte overspannen. Ik was toen begin twintig. Met behulp van een psychologe ben ik in regressietherapie gegaan en heb ik mijn ervaringen alsnog verwerkt.

Toen ik meedeed aan het televisieprogramma Gepest ontdekte ik dat er nog een deel was dat ik niet had verwerkt. Ik ben in gesprek gegaan met mijn ouders, mentor en docent van de middelbare school waar ik een lastig brugklasjaar heb doorgemaakt. Dat is heel helend geweest. De pesters van toen ben ik onder ogen gekomen en ik heb hen kunnen vergeven.

Mijn negatieve ervaringen heb ik omgezet in een positieve vorm. Ik heb een enorme motivatie, kracht en hele sterke missie om de wereld vriendelijker en veiliger en daarmee mooier te maken. Ik heb sindsdien honderden kinderen, jongeren, volwassenen en pedagogisch professionals geholpen.

Wil jij ook weten hoe jij kunt helpen? Lees dan meer lezen over onze opleidingen. Kijk voor de data in de agenda.

Over mij

 • Oprichter Kenniscentrum Omgaan met Pesten
 • Opgeleid tot HBO docent / trainer omgangskunde
 • Sinds 2003 Docent en trainer Omgaan met Pesten
 • Eigen Praktijk voor Levensgeluk in Wilnis
 • Auteur van het spel ik denk me sterk
 • Oprichter lokale Stichting Samen Sterk voor Kinderen
 • Initiatiefnemer van Stichting Omgaan met Pesten en voorzitter van het landelijk bestuur
 • Diverse opleidingen gevolgd waaronder: Kinder- en tieneryoga, Lachyoga, Spiritueel begeleider, Vitaliteit, Gedeeld verdriet coach, Ondernemersacademie Nederland, Groepsgeluk Coach.
 • Bekend van interviews in tv-programma’s, kranten en bladen, o.a.: Gepest, RTL late night, Vriendin, Wendy, Vrouw, Mijn Geheim, Fabulous mama, KRO magazine link naar media.

Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan de opleiding tot trainer, diverse specialisaties en vervolgopleidingen en aan de opleiding tot anti-pestcoördinator. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van alle opleidingen die wij aanbieden. 

Wil jij ook weten hoe jij kunt helpen? Kom kennismaken bij de voorlichting. Kijk voor de data in de agenda.

Inge Coolen

Op de basisschool had ik graag een professional gehad die mij leerde omgaan met pesten. Ik ben lang (1.89) en intelligent, ik stak dus letterlijk en figuurlijk boven het maaiveld uit. Ik wist toen niet dat dat alleen dingen zijn waarmee ik werd gepest. Waarom ik werd gepest, begreep ik pas later.  Als kind voelde ik me vaak niet begrepen. Niet door de andere kinderen in mijn klas en dit gevoel werd nog erger door een aantal meesters bij mij op school. Gelukkig had ik er minder last van toen ik naar de middelbare school ging, een groep vrienden kreeg en bovendien naar het Gymnasium ging waar ik ineens andere jongeren tegenkwam die in mijn ogen nog veel slimmer waren dan ik. Bovendien vond ik toen een echte uitlaatklep in sporten. Als 9-jarige wist ik al dat ik later psycholoog wilde worden en met kinderen wilde werken. Als jongvolwassene heb ik eerst andere keuzes gemaakt om na de geboorte van mijn tweede kind toch te kiezen voor het werken met kinderen. De keuze om me binnen mijn praktijk te richten op weerbaarheid en pesten vond ik logisch. Nu ben ik trainer, docent en expert bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten en binnen mijn eigen praktijk COOL& Co kindercoaching Leidsche Rijn. In mijn eigen praktijk kan ik een aantal kinderen helpen. Door het kenniscentrum kan ik veel meer kinderen de toegang tot die professional geven die ik zelf zo graag had ontmoet als kind! Ik vind het heerlijk om zoveel verschillende dingen te doen. Het ene moment leer ik een kind van 7 zo sterk te staan als een boom en het volgende moment geef ik les aan een groep van HBO studenten om ze uit te leggen hoe je medewerkers kunt motiveren om in het weekend door te gaan met het opleiden van nieuwe trainers Omgaan met Pesten. Wat een geweldig werk heb ik toch!

De rode draad in al mijn werkzaamheden is dat ik graag mensen (groot en klein) wil laten zien hoeveel mogelijkheden ze hebben om nieuwe dingen te leren!

Wil jij ook weten hoe jij dit fantastische werk als trainer Omgaan met Pesten kunt gaan doen? Kom dan kennismaken bij één van onze voorlichtingsdagen. Kijk voor de data in de agenda

Over mij

 • Eigen praktijk COOL& Co Kindercoaching Leidsche Rijn
 • Afgeronde Master in psychologie
 • Daarnaast werkzaam als docent bij de opleiding tot kindercoach (HSP) bij Sonnevelt
 • Diverse opleidingen gevolgd, waaronder: Didactische bekwaamheid HBO, Basis Kwalificatie Examinering in het HBO, Kindercoach opleiding – BGL en trainer Taal- en Interactievaardigheden in de Kinderopvang.  
 • Diverse bestuursfuncties bekleed, ook binnen Omgaan met Pesten

Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan de opleiding tot trainer, diverse specialisaties en vervolgopleidingen. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen en specialisaties die wij aanbieden.

Wil jij ook weten hoe jij kunt helpen? Kom kennismaken bij de voorlichting. Kijk voor de data in de agenda.

Marloes van Tetering

Ik heb 18 jaar in het basisonderwijs bij stichting Leerrijk! gewerkt en heb daar veel verschillende taken en functies uitgevoerd. Ik ben begonnen als leerkracht en vond het heerlijk als ik kinderen kon helpen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Na een paar jaar als leerkracht gewerkt te hebben, merkte ik dat ik meer voor de kinderen wilde doen dan dat ik in mijn rol als leerkracht kon. Na 10 jaar voor de klas gestaan te hebben, heb ik 5 jaar als intern begeleider gewerkt. De laatste 4 jaar in het onderwijs was ik als adjunct-directeur werkzaam. Ik bereidde mij actief voor op de komst van de Wet Sociale Veiligheid koos ik voor het volgen van een opleiding. Bij Stichting Leerrijk! was ik naast mijn werk als adjunct ook 1 dag per week bovenschoolse Aandachtsfunctionaris Sociale Veiligheid, waarbij ik de scholen binnen de stichting ondersteuning bood bij het maken en uitvoeren van hun sociale veiligheidsbeleid. Nu zet ik mij vanuit mijn praktijk in als Sta Sterk trainer, coach en kindbehartiger om kinderen, ouders, leerkrachten en scholen te helpen bij pestproblematiek, weerbaarheid, sociale veiligheid, scheiding en faalangst. Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan opleiding tot anti-pestcoördinator. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding. Ik kijk er naar uit om met de cursisten van de opleiding Anti-Pestcoördinator de theorie te koppelen aan de onderwijspraktijk, zodat je zo snel mogelijk praktisch aan de slag kan gaan op je eigen werkplek

Over mij

 • Eigen praktijk Marloeszie in Waalwijk
 • Opleiding HBO PABO en pedagogiek
 • Sinds 2016 Sta Sterk trainer - trainer Omgaan met Pesten
 • Diverse opleidingen gevolgd, waaronder: Intern Begeleider, Anti-pestcoördinator, vertrouwenspersoon, schoolleider, kindbehartiger  

Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan de opleiding tot anti-pestcoördinator.

 

Hoe het ruim dertig jaar geleden begon

Dieta Uyterlinde, die aan de basis stond van de Sta Sterk methodiek van Stichting Omgaan met Pesten, ontwikkelde vanaf 1990 de Sta Sterk training, die toen nog de ‘Omgaan met Pesten training’ heette. De door haar ontwikkelde Sta Sterk methodiek bleek goed aan te slaan. De trainingen die zij jarenlang in de regio Zuid-Holland Zuid gaf, hebben honderden kinderen geholpen bij het verminderen en/of stoppen van pesterijen. Dieta heeft veel voor Omgaan met Pesten betekent.

Dieta oprichter omgaan met pesten

Dieta Uyterlinde werd voor haar maatschappelijke verdiensten in 2004 onderscheiden met ‘De Zilveren Waarderingsspeld’ van de Gemeente Barendrecht.

In 2005 ontving zij de ‘Lupardi Award 2005’ uit handen van de toenmalige staatssecretaris Drs. Mark Rutte.

Dieta Uyterlinde overleed op 26 november 2013. Ze was al enkele jaren ziek. 

Wij doen ons best om vanuit het kenniscentrum Omgaan met Pesten Dieta’s strijd tegen pesten voort te zetten. We blijven ons aanbod ontwikkelen en inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij rond het onderwerp pesten, zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

We zullen haar betekenis voor 'Omgaan met Pesten' en voor alle gepeste kinderen nooit vergeten.

Cursisten aan het woord

Ik heb voor de opleiding tot trainer en diverse specialisaties gekozen om meer inzicht krijgen in de verschillende aanpakken om kinderen te laten ervaren dat ze Sterk kunnen staan. Ik wilde zelf sterker staan om nu echt voor mezelf te kiezen en mijn eigen praktijk te starten, zodat ik op verschillende scholen en daarbuiten trainingen kan gaan geven.
Ik begeleid al veel situaties op school waar pesten een rol in speelt. Dit doe ik vaak vanuit mijn gevoel. Mirelle gaf mij de bevestiging dat ik dit eigenlijk al heel goed doe. Door het oefenen met verschillende gesprekstechnieken en interventies als het bemiddelingsgesprek, heb ik nu nog meer handige vragen, zinnen en mogelijke reacties die ik kan geven in mijn ‘rugzak’. Ik weet zeker dat ik deze gesprekken nu nog beter kan laten verlopen en me hierbij ook zelfverzekerder voel.