Trainers dragen bij aan veilige sportcultuur met sportakkoord II

Sportakkoord visual Kenniscentrum Omgaan met Pesten 1

Al sinds 2004 zet het landelijk trainersteam van Omgaan met Pesten zich in pesten te voorkomen, tijdig te signaleren, aan te pakken en gevolgen te beperken. In het hele land gaan de trainers aan de slag met deze missie. Vanaf sportakkoord I hebben onze trainers een bijdrage geleverd van uit Nationale Sportakkoord en sportverenigingen bezocht om aan de slag te gaan met het bestuur, de trainers, coaches, begeleiders, ouders en jeugd.

Niet alleen op scholen, maar ook bij de sportvereniging is het belangrijk aandacht te blijven besteden aan een veilige omgeving. Uit eerder onderzoek van NOC*NSF is gebleken dat twee derde aangeeft emotionele schade te hebben opgelopen bij hun sportvereniging. Van deze groep heeft 42% nooit iets verteld. Het landelijk trainersteam Omgaan met Pesten wil zich inzetten om van de sportvereniging een veilige plek te maken voor iedereen.

Bij de sportverenigingen zijn meestal enthousiaste vrijwilligers actief, die de club graag ondersteunen bij de trainingen. Vaak hebben ze wel verstand van de sport en het neerzetten van een leuke training.

  • Maar hebben ze ook een pedagogische achtergrond?
  • Weten deze vrijwilligers op welke signalen ze kunnen letten?
  • Zien zij of iedereen zich veilig voelt binnen de groep?
  • En weten ze wat ze moeten doen als er een conflict ontstaat? Of als een kind aangeeft gepest te worden?
  • Heeft de vereniging een vertrouwenspersoon en/of een anti-pestprotocol?

De trainer Omgaan met Pesten kan een vereniging ondersteunen bij al deze vraagstukken door middel van workshops. Ook bestuurders kunnen zij begeleiden bij het creëren van een veilige sportvereniging. Samen met de sportvereniging bekijkt de trainer Omgaan met Pesten welke vragen er spelen, hoe sociaal veilig de sportvereniging op dit moment is en in hoeverre zij jeugdsporters en of ouders willen betrekken bij het aanbod. Naast interesse spelen er verdrietig genoeg ook regelmatig actuele situaties op de sportvereniging m.b.t. oudergedrag, pesten en grensoverschrijdend gedrag van jeugd in contact met elkaar.

Eén van de thema’s van het Nationaal Sportakkoord is sociaal veilige sport, waaraan een ‘positieve sportcultuur’ bijdraagt: sporten moet leuk zijn, veilig, eerlijk en zorgeloos. Daar zorgen we met elkaar voor. Plezier in sport is het fundament voor een leven lang sporten.

Trainers Omgaan met Pesten zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens hun intensieve opleiding bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek. Scholen en andere organisaties zoals sportverenigingen kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van professionals, vrijwilligers en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid en pestprotocol. Ook geven trainers Sta Sterk en Feel Fine Online workshops in diverse organisaties aan de jeugd en de antipestprogramma’s ‘aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap. Voor meer informatie bekijk ons aanbod.