Kinderburgemeester en kinderraad Haarlem staan op tegen pesten

Samen met Stichting WeS en Stichting Omgaan met Pesten maken zij het verschil op de landelijke dag tegen pesten op dinsdag 19 april

Workshop Dag tegen Pesten oefenen in de raadszaal

De kinderburgemeester en kinderen uit de kinderraad zitten allen in groep 8 op de basisschool en openen de Dag tegen Pesten op basisscholen in Haarlem met het geven van een workshop.

Het aantal kinderen dat negatieve ervaringen heeft opgedaan met pesten in de afgelopen jaren lijkt toegenomen. Dit bleek onder andere uit het aantal gesprekken dat is toegenomen over pesten bij de kindertelefoon. Deze ontwikkeling is ook waargenomen door Stichting Omgaan met Pesten. In reactie op de lockdowns van de scholen en perioden waarin thuisonderwijs werd gevolgd en online les werd gegeven op afstand, heeft pesten zich verplaatst van school naar de online wereld.  Bij de heropening van de scholen werd een toename van contact pesten waargenomen. In de omgang met elkaar deden zich meer problemen voor. De groepsdynamiek in groepen vroeg om meer begeleiding.

Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten, is onder de indruk van deze jonge verschilmakers die de dag tegen pesten dit jaar openen. “Juist omdat deze kinderen met andere kinderen het gesprek aangaan, komt de informatie heel dichtbij. Dat sluit aan bij onze visie op preventieve projecten ‘door kinderen voor kinderen’. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij andere kinderen zullen stimuleren om ook het verschil te maken”.

Kinderburgemeester en kinderraad Haarlem met WeS

Onder leiding van Kim Aukema van Stichting WeS en tevens Sta Sterk trainer aangesloten bij Stichting Omgaan met Pesten, werd de interactieve en creatieve workshop voorbereid in de raadszaal van het prachtige stadhuis in Haarlem. Ze leerden van haar o.a. hoe je een PowerPoint presentatie kunt gebruiken in een workshop, een gesprek voert met een klas en diverse werkvormen begeleid. “Echt superknap, dat zij dit zo snel eigen maken en de oplossingen van zo'n verdrietig onderwerp met zoveel enthousiasme overbrengen! aldus Kim”.

De kinderen op de basisscholen die de workshops volgen krijgen antwoord op vragen als:

Wat is het verschil tussen plagen en pesten? Hoe geef je je grenzen aan? In de Quiz over 'omgaan met cyber-pesten’ ontdekken zij wat ze zelf en voor een ander kunnen doen om het verschil te maken en bij te dragen aan meer Feel Fine Online. De workshops worden afgerond met het maken van een met ‘helpende gedachte kaart’. De kinderburgemeester en kinderraad willen zich inzetten voor het voorkomen en aanpakken van pesten, omdat pesten niets oplost en juist veel kapot maakt. Zij vinden dat het tijd is voor actie.

“Wij hebben het lef om te laten zien en horen dat pesten er niet bij hoort en dat verandering begint bij jezelf!”

De kinderraad in Haarlem is ontstaan vanuit het initiatief van Marloes Komin. Zij begeleid de geselecteerde kinderen van 9 Haarlemse scholen. Zij is erg tevreden over de activiteiten die de kinderraad al heeft ondernomen. “Deze opening van de dag tegen pesten laat opnieuw zien hoeveel waarde het laten horen van de stem van het kind heeft”.

Tijdens de workshops op de scholen zullen Kim Aukema en Marloes Komin aanwezig zijn om indien nodig de kinderen te ondersteunen bij de workshops op de Dag tegen Pesten.

Kim Sta Sterk trainer

Naast de workshops waarmee de Dag tegen Pesten wordt geopend, trakteert Stichting Omgaan met Pesten, Nederland & België op een gratis lespakket ‘Iedereen hoort erbij’ dat is aan te vragen op www.omgaanmetpesten.nl.  Het lespakket kan in het onderwijs, de kinderopvang en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen, worden ingezet. Het is een follow up op de campagne van de Week Tegen Pesten.

Vraag het gratis lespakket aan!

De trainers Omgaan met Pesten geven door het hele land online en fysieke workshops, ouderavonden en bijscholing aan professionals, binnen het onderwijs maar ook daarbuiten, denk bijvoorbeeld aan kinderopvangcentra en sportverenigingen.