"Pesten gaat door merg en been!" - Minister Wiersma

wiersma pesten gaat door merg en been

Minister Wiersma wil een steviger aanpak van pesten en ander onwenselijk gedrag op school. Er komt een onafhankelijk meldpunt voor leerlingen en ouders. Ook moeten scholen verplicht melding doen van leerlingen die wapens bij zich hebben en geweld gebruiken, en de Inspectie zal eerder en harder ingrijpen.

"Iedere leerling moet zich veilig en vrij voelen op school. Want hoe kun je het beste uit jezelf halen als je dag in dag uit gepest wordt en nergens terechtkunt, nergens écht geholpen wordt? Hoe eenzaam voel je je dan wel niet?", zegt de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs."

Wiersma noemt het een "pijnlijke realiteit" dat zo'n één op de tien leerlingen zich vorig jaar niet veilig voelde op school. Dat zijn er dus tienduizenden. Meisjes waren vaker slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag dan in 2018.

Ook het veiligheidsgevoel van lhbti-leerlingen is vergeleken met 2018 achteruit gegaan. Zij werden vorig jaar vaker opzettelijk lastiggevallen door anderen, en leerlingen willen ook minder graag vrienden zijn met lhbti-leerlingen en het minst graag met transgender meisjes.

Volgens de minister maken zelfs docenten zich soms schuldig te maken aan grensoverschrijdend gedrag tegenover leerlingen. Dat gebeurt vaker in het voortgezet onderwijs dan op basisscholen. Het gaat dan soms ook over seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Je zal als ouder maar te horen krijgen dat je kind op school wordt betast door een docent", schrijft hij.

Wiersma wil ervoor zorgen dat ouders, leerlingen en scholen laagdrempeliger melding kunnen doen van pesten en grensoverschrijdend gedrag, en dat er vervolgens ook echt iets met de klachten wordt gedaan. Hij zegt niet te weten of de maatregelen het medicijn zijn tegen pesten op school.

"Dé oplossing, daar heb ik geen rode knop voor. Maar ik vind wel dat ik iets moet doen. In de kern zijn het de school, de pestkoppen en de ouders van pestkoppen die aan zet zijn.” De minister vindt dat de overheid moet ingrijpen als scholen geen pestprotocol hebben of misstanden niet registreren. ,,Pesten gaat door merg en been en heeft vaak gevolgen voor de rest van je leven.”

"Scholen die zich niet aan de nieuwe regels houden, krijgen een tik op de vingers. ,,Ze kunnen straks eerder te boek komen te staan als ’zwakke school’. Als scholen consequent laten zien dat er geen verbetering komt, dan kan in het uiterste geval hun financiering worden stopgezet.”

 

Bron: https://nos.nl/artikel/2419929-onderwijsminister-wiersma-wil-steviger-aanpak-pesten-op-school