Er moet meer aandacht komen voor pesten

Dit zeggen de meeste kinderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek van het NOS Jeugdjournaal en ik ben één van die deskundigen die het helemaal met ze eens is. Het is ook hard nodig, want meer dan de helft van de kinderen geeft aan wel eens gepest te zijn of op dit moment te worden. Dus willen ze graag les krijgen over wat je wel en niet moet doen bij pesten. Het Kenniscentrum Omgaan met pesten kan daarbij helpen. In deze blog gebruik ik een aantal uitspraken van ervaringsdeskundigen (kinderen, jongeren en leerkrachten) en combineer ik die uitspraken met inzichten uit de wetenschap.

bron: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2349187-onderzoek-meer-dan-de-helft-van-de-kinderen-is-gepest.html

 De Week tegen Pesten 2020 met het thema "Samen aan zet" heeft zondag zijn aftrap gehad in het NOS Jeugdjournaal. Zij zonden een special uit over het onderwerp pesten en hebben een groot onderzoek gedaan naar dit belangrijke thema. De bevindingen uit dit onderzoek sluiten aan bij eerdere onderzoeken die in Nederland gedaan zijn.

Samen aan zet: Week tegen pesten is pas het begin

Het thema van de Week tegen Pesten 2020 gaat over het verschil maken als groep. De meeste deskundigen zijn het er wel over eens dat pesten een groepsprobleem is en dat je samen aan zet bent om pesten aan te pakken. Het lespakket 'Samen maken wij het verschil' van Stichting Omgaan met Pesten bevat veel lesmateriaal dat je in de klas, op de BSO of op de sportclub kunt gebruiken om meer aandacht te besteden aan pesten en dan vooral op een positieve manier: Wat kun je wél doen! De week tegen pesten is een mooi begin, de aandacht voor pesten is het hele jaar belangrijk.

 

"Blijf niet zelf met je probleem rondlopen"

Het is echt heel belangrijk dat je kinderen aanmoedigt om erover te praten. Vertel ze dat ze zelf een persoon mogen kiezen die ze vertrouwen, je hoeft dit als ouder, leerkracht of mentor niet altijd zelf te zijn. Als ze er maar over praten, want delen helpt al. Alleen blijven rondlopen met je probleem, maakt het probleem en de gevolgen die je ervaart groter. Samen met je klas of groep een video kijken over pesten kan helpen om dit duidelijk te maken.

 

IMG 20200920 221328
Fotograaf: Susan Leurs https://www.susanleurs.com/projectpesten

 “Het maakt niet uit wat jij over mij denkt, je bent gewoon jezelf, dat is wat telt!”

Wat een wijze woorden van Nikita, een meisje van 14, die zelf heeft ervaren hoe het voelt om pestslachtoffer te zijn en die zich nu uitspreekt naar anderen zodat zij voor zichzelf op kunnen komen. Het versterken van je zelfvertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor het leren omgaan met pesten. Hierin is naast je zelfbeeld, ook de positieve feedback die je krijgt van anderen en het nemen en krijgen van verantwoordelijkheid belangrijk.

 

"Je probeert alles te zien, maar dat is een illusie, je kan niet alles zien"

Iedere leerkracht, pedagogisch medewerker, trainer en ook ouder kan zich iets indenken bij deze uitspraak. Pesten gebeurt vaak stiekem, letterlijk achter het muurtje, als je even niet kijkt of online. Kinderen weten dit natuurlijk ook. Het is ook niet erg dat je als volwassene niet alles kan zien. Wel is het belangrijk om kinderen en jongeren serieus te nemen die naar je toe komen met een verhaal over pesten. Praten over pesten is geen klikken, is daarbij een belangrijke boodschap om mee te geven. Dus nodig ze uit om vooral bij jou te komen, met hun verhaal of om het samen met hen op te lossen. Je hoeft het niet voor hen te doen, je kunt ze wel steunen bij het voor zichzelf opkomen. Als leerkracht heb je ook een belangrijke taak om de groep er omheen te mobiliseren en het pesten te stoppen.

 

 Lees de blog van mijn collega Mirelle Valentijn Do's en don'ts bij praten over pesten n.a.v. de Jeugdjournaal special als je wilt weten welke 7 vragen je moet stellen wanneer je de special van het NOS Jeugdjournaal of een ander filmpje over pesten met je groep samen kijkt.

 

Fijn dat jij dit artikel leest. Het betekent dat je oog hebt voor groepsdynamica, sociale verhoudingen en kwetsbare kinderen. Dank daarvoor! De wereld kan meer mensen gebruiken zoals jij. In het werken met kinderen kun je elke dag het verschil maken als het gaat om sociale veiligheid. Spreekt dat je aan? Lees dan meer over de opleiding tot trainer en antipestcoördinator of neem contact met ons op.

 

Mirelle Valentijn vennoot kenniscentrum omgaan met pesten

Over Inge Coolen

Op de basisschool had ik graag een professional gehad die mij leerde omgaan met pesten. Ik ben lang (1.89) en intelligent, ik stak dus letterlijk en figuurlijk boven het maaiveld uit. Ik kon daar toen niet goed mee omgaan en ook mijn leerkrachten wisten er geen raad mee. Ik wist toen niet dat dat alleen maar kenmerken zijn waarmee ik werd gepest. Niet iedereen die lang is, wordt gepest. Waarom ik werd gepest begreep ik pas jaren later...

Hoewel ik tijdens mijn studie psychologie al veel interesse had voor het werken met kinderen ben ik eerst toch een ander pad in geslagen. In 2012 ging ik wel met kinderen werken als kindercoach. De keuze om me binnen mijn praktijk  te richten op weerbaarheid en pesten vond ik logisch. Nu ben ik trainer, docent en expert bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten en binnen mijn eigen praktijk COOL& Co kindercoaching Leidsche Rijn.

In mijn praktijk kan ik al een aantal kinderen helpen. Door mijn werk als docent bij het Kenniscentrum kan ik nog veel meer kinderen helpen door anderen op te leiden tot professional in sociale veiligheid. De professional die ik zelf zo graag had ontmoet als kind!