Landelijke dag tegen pesten: wees een held

Dit schooljaar zijn we gestart met het thema ‘Wees een held met elkaar’ in de Week Tegen Pesten in september.
Op 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten. In aanloop naar deze dag en de week die daarop volgt nodigen we scholen en andere organisaties uit om hier opnieuw bij stil te staan. Nu de scholen langer gesloten blijven, is het belangrijk dat we aandacht geven aan het sociale aspect en het welbevinden van de leerlingen. Het lijkt in eerste instantie misschien dat je nu – op afstand – niets kunt doen...

Niets is echter minder waar

Omgaan met Pesten kan jullie daarbij ondersteunen met:

Wij helpen jou graag om het verschil te maken

 Een held zijn

Vanuit Omgaan met Pesten zijn we van mening dat je een held kunt zijn door in de eerste plaats goed voor jezelf te zorgen en in de tweede plaats voor een ander. Als jij sterk staat, durft een ander dat ook samen met jou. In je eentje is het moeilijk om het verschil te maken. Samen met andere helden wordt dat gemakkelijker. 

Ook nu gaat pesten gewoon door … Eén op de tien kinderen op de basisschool wordt gepest. Dat zijn er in een klas al snel 2 tot 3 die jouw hulp nodig hebben. Op het VO liggen deze aantallen iets lager. Meer dan de helft van de leerlingen in een groep wil het vaak anders, maar weet niet hoe. Het lijkt misschien in eerste instantie of je nu – op afstand – niets kunt doen. Niets is echter minder waar. 

Ook nu, tijdens thuisonderwijs en les op afstand, komt fysiek, verbaal, materieel, relationeel en digitaal pesten voor. Het gedrag van leerlingen tijdens het volgen van lessen vanuit de thuissituatie komt vaak overeen met het gedrag dat zij op school laten zien. Doordat zij nu letterlijk op afstand van de docent zijn, kan het zelfs zijn dat het negatieve gedrag in de omgang met elkaar en in reactie op de docent toeneemt. Grenzen worden sneller overschreden en gevolgen zijn minder zichtbaar. 

Leerkrachten en mentoren zijn ook nu de aangewezen personen om zich in te zetten voor het vasthouden of herstellen van sociale veiligheid in de groep. Dat vormt door les op afstand een extra uitdaging. 

Het verschil maken

Ook kinderen kunnen een positieve invloed uitoefenen. Hoe meer helden er zijn in een klas die zorg hebben voor zichzelf en elkaar en pesten niet oké vinden, hoe kleiner de voedingsbodem voor pestgedrag wordt. Een held komt in actie. Een held durft het verschil te maken. 

Kinderen ontdekken in onze activiteiten dat het verschil maken heel eenvoudig kan zijn. Zo kun je bijvoorbeeld:

  • iemand troosten
  • hulp halen
  • voor jezelf opkomen door sterk te staan
  • voor een ander opkomen sterk te staan 
  • alert te zijn op de grenzen van een ander (bijvoorbeeld door te vragen of het grapje dat je maakte eigenlijk wel zo leuk was)

Gratis lespakket

Rond het weekend van 19 april kun je aandacht besteden aan de Landelijke Dag tegen Pesten. Veel scholen kiezen voor maandag 20 april of besteden daar gedurende de week aandacht aan. 

Onze activiteiten en tools bieden mogelijkheden om kinderen spelenderwijs met elkaar in gesprek te brengen en het bewustzijn rond heldengedrag te vergroten. 

Het lespakket is inzetbaar binnen het huidige thuisonderwijs en les op afstand en bevat activiteiten gericht op:

  • Waardering voor elkaar
  • Positief denken
  • Omgaan met gevoelens
  • Heldendaden
  • Als held terug naar school

Dag tegen pesten wees een held gratis lespakket

Bij het lespakket voor het basisonderwijs kunnen ouders actief betrokken worden. 

De begeleider kan een groep inspireren en stimuleren om samen helden te zijn. En daarmee de positieve dynamiek in een groep en sociale veiligheid bevorderen, ook nu we op afstand van elkaar zijn. 

Door samen heldengedrag te vertonen voel je je zelf sterker en minder kwetsbaar en durf je ook tegen groepsdruk in te gaan. Door het werken met deze activiteiten leren de kinderen elkaar ook steeds beter kennen en ligt de focus op gedrag dat je wél wilt zien. Dat draagt bij aan het terugdringen van pestgedrag. 

Wil jij ook verschilmaker worden? Kijk dan naar onze opleiding tot Trainer Omgaan met Pesten of opleiding tot antipestcoördinator

verschilmakers keurmerk gecertificeerd trainer omgaan met pesten 3