Cijfers liegen er niet om, er is werk te doen

Zaterdag 11 november 2023 was de jaarlijkse landelijke trainersdag van het Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Bij de opening van de dag is er aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen die nu gaande zijn op het gebied van pesten. En dat is schrikbarend… Daarom zijn alle Sta Sterk trainers samengekomen om zich samen Sterk te maken tegen pesten.

400775747 839367328193036 875036463794903823 n

Uit de veiligheidsmonitor 2021-2022, die is afgenomen in het onderwijs, blijkt dat er een toename is van leerlingen die aangeven last te hebben van pesten. Gelukkig is daarbij wel te zien dat de meerderheid van de leerlingen en personeel zich veilig voelt op school. Tegelijkertijd motiveert deze ontwikkeling ons juist om, voor de toegenomen groep die onveiligheid ervaart, meer te doen als het gaat om pesten voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken. Voor ons is ieder mens dat wordt gepest, jong of oud, één te veel. Vooral omdat de schade vaak levenslang wordt meegedragen en de gevolgen groot kunnen zijn. Ook andere betrokkenen om deze persoon heen, ondervinden hiervan hinder.

 

Voor de Sta Sterk trainers is dit hét teken dat hun werk onmisbaar is. Dit maakt ook dat de motivatie van ons team nog meer is gestegen om ervoor te zorgen dat deze pestcijfers omlaag gaan. Iedere Sta Sterk trainer zet zich in om zowel kinderen als jongeren in sociale veiligheid te laten leven. Daar is het Kenniscentrum Omgaan met Pesten trots op.

 

Onze anti-pestridder Mirelle Valentijn (eigenaar Kenniscentrum Omgaan met Pesten) heeft in het afgelopen jaar samen met haar team enorm hard gewerkt om het Kenniscentrum Omgaan met Pesten te laten groeien. Eén van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar is, dat er regioteams worden georganiseerd. In deze regioteams komen de Sta Sterk trainers per regio samen voor intervisie. Tijdens deze bijeenkomsten is het voor de trainers mogelijk om vraagstukken en ideeën met elkaar te bespreken zodat de kwaliteit van hun trainingen wordt gewaarborgd. Door met elkaar te sparren over zaken die zij tegenkomen tijdens hun trainingen, wordt de deskundigheid van de trainer bevorderd en blijven zij zich ontwikkelen.

 

Tijdens de landelijke trainersdag hebben diverse Sta Sterk trainers hun manier van werken kunnen delen met de andere trainers. In de workshops van de trainers kwam voornamelijk naar voren hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor het kind of de jongere, waarbij er met alle leefomstandigheden rekening wordt gehouden. De Sta Sterk trainers werken preventief en curatief waarbij diverse hulpvragen van individuen en groepen aan bod komen. Deze hulpvragen zijn gericht op sociale vaardigheden en weerbaarheid, assertiviteit, omgaan met gedachten en gevoelens, zelfbeeld & zelfvertrouwen, (sociale) faalangst, voorkomen van en omgaan met pesten. Daarnaast krijgen ze te maken krijgen met verschillende thema’s, zoals hoogbegaafdheid en rouw & verlies. De workshops werden gegeven door deze Sta Sterk trainers: Monique PlanjerMiranda BijlsmaMichanou Selberie, Inge Coolen, Ingrid Bakker-van der Schuyt en Caroline van Eijck- de Jong

 

Wil jij ook specialiseren in interventies bij sociale veiligheid en weerbaarheid?

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten bieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Je kunt zelfstandig of binnen je organisatie aan de slag als Sta Sterk trainer of je kunt binnen jouw onderwijsorganisatie je specialiseren als anti-pestcoördinator. Ook komen wij met plezier naar jouw organisatie toe om een incompany scholing te verzorgen. 
Kortom, er is voor jou ook een mogelijkheid bij om #verschilmaker te zijn!

hulp inschakelen van een sta sterk trainer

De professionele trainers van Kenniscentrum Omgaan met Pesten zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens hun intensieve opleiding hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek. Scholen, buitenschoolse opvang, (sport)verenigingen en andere organisaties waar kinderen en jongeren samenkomen, kunnen terecht voor deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers, ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid en het vergroten van kennis en vaardigheden voor ouders en andere opvoeders. 
Ook geven trainers Sta Sterk workshops en Feel Fine Online workshops en de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School’ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan groepen en binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap.