Dag tegen pesten woensdag 19 april

1

Kom jij ook in actie op de Dag tegen Pesten op woensdag 19 april?

Zet onze gratis lesbrief ‘Plezier voor Iedereen’ in.

Plezier maken is belangrijk

Wanneer je plezier hebt, doe je iets wat je leuk vindt. Van samen plezier maken wordt je blij. Plezier hebben is fijn en gaat samen met positieve gevoelens.

Als je plezier maakt, zelf en met anderen, creëer je mooie belevenissen en herinneringen. Samen plezier maken zorgt voor een wij-gevoel en saamhorigheid.

In de lesbrief ‘Plezier voor iedereen’ staan tips en werkvormen om met de groep aan de slag te gaan.

 

De lesbrief bevat werkvormen die bijdragen aan: 

- elkaar beter leren kennen

- meer ontdekken over samenwerken 

- een sociaal veilige groep te creëren

- een sfeer scheppen waarin respect en plezier de boventoon voeren

In de lesbrief vind je:

  • 2 nieuwe werkvormen voor het primair onderwijs:
    Stoelendans ‘Iedereen hoort erbij’
    Op de tafel 
  • 2 nieuwe werkvormen voor het voortgezet onderwijs:
    Werelds ergste
    Hot seat

De focus ligt op gedrag dat je wel wilt zien. Dat draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van pestgedrag. Doorlopende aandacht voor een positieve omgang met elkaar werkt preventief en draagt bij aan sociale veiligheid. 

De lesbrief kan in het onderwijs, de kinderopvang, (sport)verenigingen, jeugd en jongerenwerk en andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen worden ingezet.

Vraag de lesbrief aan op: https://omgaanmetpesten.nl4

Met de lesbrief willen we voortborduren op het thema 'Grapje! Moet toch kunnen!?' van de Week tegen Pesten die plaats heeft gevonden in september van dit schooljaar.

De lesbrief is met veel enthousiasme en plezier belangeloos ontwikkeld door onze trainers uit het landelijk team verschilmakers van Kenniscentrum Omgaan met Pesten. Zij zijn als professionals actief in heel Nederland.