Terugblik op succesvol webinar 'Werken aan Weerbaarheid' voor ouders

Gastblog door Carola van Gorkum

Carola werkt als coördinator activiteitenontwikkeling bij Junis kinderopvang

Terugblik op de Week tegen pesten

Van 27 september t/m 1 oktober vond de Week Tegen Pesten plaats. Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 was ‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorgen dat iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij!

Als ouder kun je kinderen ondersteunen bij de ontwikkeling van weerbaarheid en het omgaan met pesten. Carola blikt terug op het webinar dat zij organiseerde voor ouders vanuit het ontwikkellab.

Webinar voor ouders

Op woensdag 29 september deelde Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting Omgaan met Pesten, docent aan het kenniscentrum Omgaan met Pesten en Sta Sterk trainer, haar kennis en ervaring over het voorkomen van pesten tijdens een webinar voor ouders van Junis Kinderopvang en De Drie Ballonnen.

Mirelle startte het webinar met het geven van basisinformatie. Wat is nu het verschil tussen plagen, pesten en ruzie? En welke rollen zie je naast het slachtoffer en de pester nog meer terugkomen bij pesten?

Een rollenspel online met ouders? Ja dat kan!

Vervolgens speelde ze samen met Sta Sterk trainer Marlies Vlieland korte rollenspellen uit, die de ouders aan het nadenken bracht en interactie uitnodigde. Het maakte echt het gesprek los en de betrokkenheid en inzichten rond weerbaar gedrag namen daarmee toe.

Online ouderavond ouders Kinderopvang Week Tegen Pesten

Praktische handvatten

Mirelle gaf ouders praktische handvatten om kinderen te leren de weerbaarheid te vergroten, o.a. door positief te leren denken en te zorgen voor helpende gedachten. Gedachten zoals ‘Ik ben sterk’, ‘Ik ben trots op mezelf’ en ‘Ik zeg nee’.

Ook gaf ze tips hoe je als ouder zelf kan bijdragen aan de ontwikkeling van weerbaarheid, o.a. door zelf het goede gedrag te laten zien, maar ook door de kracht van kleine stappen te laten inzien.

De 60 ouders die het webinar volgden ontvingen achteraf nog extra informatie waar zij thuis mee aan de slag konden gaan.

Belangrijkste tip: ga regelmatig in gesprek

Eén van de belangrijkste tips van de avond was: ga regelmatig met je kind in gesprek over het omgaan met anderen. 

Hieronder vind je een aantal voorbeeldvragen om je op weg te helpen:

 • Wat heb je vandaag in de pauze op school beleefd en met wie?
 • Wat was je leukste en minst leuke moment vandaag?
 • Wat dacht en voelde je toen?
 • Waren dat fijne gedachten en gevoelens op juist niet?
 • Kun je jouw gedachten sterker maken? Wat zou er dan veranderen?
 • Heb je iemand gezien die geen fijne pauze had? Wat gebeurde er?
 • Wat heb jij gedaan om dit kind een beter gevoel te geven?
 • Wat zou jij kunnen doen om dit kind vaker een fijne pauze te geven?
 • Wie zou jou daarbij kunnen helpen?

Heb je behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Lees onze andere blogs of neem contact op met een trainer in jouw omgeving. 

Het ontwikkellab

Kennis delen en elkaar inspireren vinden ze bij Junis kinderopvang erg belangrijk. Als coördinator activiteitenontwikkeling is Carola eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van activiteitenprogramma’s en onderzoekt zij activiteiten- en workshop initiatieven met partners en zorgt dat dit opgezet wordt. Ze was nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwikkellab dat workshops biedt voor ouders in het teken van de ontwikkeling van het kind.

 

Thema Bijeenkomst groot

Themabijeenkomsten om ouders te betrekken bij sociale veiligheid en pesten

De trainers van Stichting Omgaan met Pesten volgen een opleiding bij het kenniscentrum waarin zij leren (fysieke en online) themabijeenkomsten en ouderavonden voor ouders en verzorgers te verzorgen binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugd- en jongerenwerk en de sportomgeving.

Trainers nodigen aanwezigen uit in het kader van hulp bij pesten naar de eigen rol als opvoeder te kijken en ontdekken hoe zij kunnen bijdragen aan het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten.

Voordeel van een themabijeenkomst

‘Uit onderzoek blijkt dat meer dan 30% van de kinderen het niet aan hun ouders verteld als ze gepest worden’ aldus Mirelle Valentijn. Het is dus van belang dat ouders weten op welke signalen zij moeten letten. Bij kinderen die het wel aan hun ouders vertellen, blijkt dat ouders niet altijd op een effectieve manier reageren. Het is voor ouders daarom ook van belang om op te letten op welke wijze ze het gesprek met hun kind over pestgedrag voeren. Sommige ouders moedigen hun kind aan om terug te vechten.

Daar komt nog bij dat veel ouders zelf in hun jeugd een bepaalde rol in pestsituaties hebben gehad, waardoor pesten bij hen sterke emoties kan oproepen. Andere ouders stappen op de pester of de ouders van pesters af en maken verwijten. Er zijn ook ouders die niets doen, omdat ze denken dat dit bij de kindertijd hoort of omdat ze niet weten hoe ze moeten reageren.

Hoewel deze reacties begrijpelijk zijn, zijn dat niet de meest effectieve manieren.

Hoe dan wel: tijdens de themabijeenkomst nemen we ouders mee met tips en praktische handvatten die zij direct kunnen toepassen in het contact met kinderen en of jongeren.

Inhoud van een themabijeenkomst

Er kan een keuze gemaakt worden uit diverse onderwerpen om vragen die leven onder ouders / verzorgers te beantwoorden.

Bij voorkeur altijd aandacht voor:

 • Wat is plagen? Wanneer is het pesten? Wat is het verschil met ruzie?
 • Hoe kun je pestgedrag signaleren?
  – Wat zijn de gevolgen van pesten voor pester en slachtoffer?
  – Waarom wordt er gepest?
  – Hoe vaak komt pesten voor? En waar vooral?
 • Wat is de rol van de ouder? En welke rol heeft de school?

Aansluitend kan gekozen worden voor:

 • Welke vormen van pestgedrag zijn er?
 • Kun je pestgedrag voorkomen?
 • Welke rollen komen voor bij pesten?
 • Hoe kun je pestgedrag doorbreken?
 • Wat kan ik doen om het slachtoffer te helpen?
 • Wat kan ik doen om de pester te helpen?
 • Wat kan ik doen om pesten te bestrijden?
 • Wat is weerbaar gedrag?
 • Hoe kan ik ondersteunen bij de ontwikkeling van weerbaarheid?
  Hoe kan ik mijn kind leren voor zichzelf op te komen?
 • Hoe kan ik mijn kind stimuleren voor een ander op te komen?
 • Hoe kan ik met mijn kind bouwen aan zelfvertrouwen?
 • Wat is de invloed van het zelfbeeld van mijn kind op zelfvertrouwen/weerbaarheid?
 • Op welke manier kan ik de ontwikkeling van een positief zelfbeeld versterken?
 • Kun je kinderen positief denken leren?
 • Hoe leer leer ik mijn kind omgaan met groepsdruk?

Themabijeenkomst Feel Fine Online

Het is ook mogelijk om een aparte themabijeenkomst te organiseren waar aandacht is voor Feel Fine Online. Tijdens deze themabijeenkomst is aandacht voor:

 • mediawijsheid
 • sociale media
 • gamen
 • digitaal pesten
 • online weerbaarheid

Een interactieve themabijeenkomst

De themabijeenkomst wordt interactief vormgegeven. De presentatie bestaat uit een combinatie van informatie en uitwisseling van ervaringen tussen de trainer en de groep ouders die deelneemt. Ouders ontdekken succesfactoren en valkuilen. De trainer kiest in overleg met de organisatie de werkwijze.

Ook een themabijeenkomst organiseren?

Vind een trainer in de buurt.   

Zelf themabijeenkomsten verzorgen als professional? 

Bij Kenniscentrum Omgaan met Pesten bieden wij opleidingen voor dé professional die het verschil wil maken in sociale veiligheid. Je kunt zelfstandig of binnen je organisatie aan de slag als Sta Sterk trainer of je kunt je binnen jouw onderwijsorganisatie specialiseren als anti-pestcoördinator of je verdiepen in sociale veiligheid binnen de kinderopvang op BSO-locaties.

Kortom, er is voor jou ook een mogelijkheid bij om verschilmaker te zijn!