Speel de lockdown quiz met jouw groep

Vanaf maandag 8 februari maken veel kinderen de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs op school
Het is opnieuw heel belangrijk dit goed te begeleiden

Hoe zou het zijn om deze eerste dagen vooral aandacht te geven aan weer contact maken met elkaar? De overgang met elkaar heel bewust te maken? Wij gunnen alle kinderen een zachte landing op school na deze intensieve weken. Ze zullen opnieuw geconfronteerd worden met veranderingen en een andere manier van werken. De maatregelen en richtlijnen vragen daarom. Een kind dat weer is geland op school en in de klas heeft ruimte voor zijn of haar leerproces.

Speel de quiz: Hoe was jouw lockdown?

Thuisonderwijs les op afstand dag tegen pesten

Doel van het spel: Wie heeft welk antwoord gegeven?

 • Geef de kinderen een blad. Zet daar eventueel kort de opdracht op of verdeel deze in kolommen (vraag 1, 4 antwoordmogelijkheden, het juiste antwoord en herhaal dit voor vraag 2)
 • Geef aan dat de kinderen dit voor zichzelf doen en dat het belangrijk is dat ze de vraag en antwoorden nog niet delen. Dan is het spelen van de quiz het meest verrassend.
 • Laat ieder kind twee vragen over zichzelf bedenken met vier mogelijke antwoorden en deze op het blad noteren.
 • Je kunt de invulling van de vragen vrij laten en spontaan laten ontstaan. Je kunt ze ook uitnodigen een vraag te verzinnen over een moment waarin ze zich prettig hebben gevoeld in de lockdown en een moment waarin ze zich minder prettig hebben gevoeld. Geef een aantal voorbeelden van vragen en antwoordmogelijkheden: Wat vond Teun het leukste tijdens de lockdown? … Hoe heeft Piet zijn verjaardag gevierd? … Met wie heeft Roos het meeste ruzie gemaakt in huis tijdens de lockdown?
 • Laat ieder kind tot slot aangeven welk antwoord het juiste is voor hen en check of ze dit hebben genoteerd.
 • Verzamel de vragen met antwoorden.
 • Voeg ook twee vragen toe als groepsbegeleider over een prettig en minder prettig moment dat je hebt ervaren in de lockdown. Laat jouw eigen vragen spontaan voorbijkomen in de quiz of open daar bewust de quiz mee. Je kunt als je de quiz begint met je eigen vragen voorbeeldgedrag tonen door jezelf open en kwetsbaar op te stellen. Zo besteed je aandacht aan de intermenselijke kant. Zie jezelf hierin als instrument. Deel n.a.v. de vragen een ervaring, gedachten, gevoelens m.b.t. jouw functioneren in de lockdown. Zo kom je letterlijk een beetje dichterbij. Dat heeft een positieve invloed op het creëren van een sfeer van veiligheid en vertrouwen, waarin leerlingen zich na jouw voorbeeldgedrag ook durven te laten zien en horen tijdens het spelen van de quiz.
 • Kies afhankelijk van je groepsgrootte het aantal vragen dat je per ronde speelt. Het beste is twee tot drie quizrondes verdeeld over deze eerste schooldag of schoolweek van maximaal 10 vragen te spelen. Hierdoor krijgt ieder kind de aandacht die het verdient. Juist in reactie op de vragen komt het delen van de ervaringen van de kinderen onderling op gang.

Je kunt de quiz op verschillende manieren spelen:
 1. Met lichaamsbeweging (zitten = a, staan = b, onder je tafel = c, op je tafel = d)
 2. Met gebaren (wijsvinger omhoog = a, hand omhoog = b, hand op hoofd = c, twee handen omhoog = d)
 3. Met Kahoot en kleurkaarten of spelen met eigen telefoons of chromebooks (indien aanwezig)

Luister actief en observeer leerlingen bij het delen van ervaringen over de lockdown

Signaleer leerlingen die het moeilijk hebben gehad of mogelijk nog steeds problemen ervaren in eigen denken, voelen of doen of in de thuissituatie. Deel je zorgen binnen de school, leg contact met ouders of overweeg of er contact opgenomen dient te worden met juiste instanties (denk aan veilig thuis of bijvoorbeeld het buurtteam). 

Naar een idee van Marloes van Tetering

 

marloes

Over Marloes van Tetering

Als klein meisje schreef mijn opa in mijn poëziealbum een gedicht wat begon met ‘Liefste Marloeszie’. Het gedicht sloot hij af met “IK HOU VAN JOU, PUNT UIT!!” in grote, schreeuwerige hoofdletters. Ik was dol op mijn opa en hij gaf mij het gevoel dat ik bijzonder en speciaal was. Wat een fijn gevoel is dat! En precies dat gevoel is mijn motivatie geweest om met kinderen te gaan werken.

Na 18 jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben als leerkracht, vertrouwenspersoon, intern begeleider en adjunct – directeur, heb ik de stap gezet om mijn eigen praktijk te beginnen. Ik begeleid scholen, ouders en kinderen met het sterker maken van de sociale veiligheid. Dit vanuit de thema’s pesten, faalangst, zelfvertrouwen en scheiding.

Bij het Kenniscentrum kom jij me tegen als docent aan de opleiding tot anti-pestcoördinator. Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van deze opleiding. Ik vind het heel tof om met onderwijsprofessionals te mogen werken die zich net als ik willen inzetten voor een sociaal veilig klimaat binnen de school. Verschilmakers voor de kinderen en voor de gehele organisatie. Samen sterk in sociale veiligheid.