Blog

Dit schooljaar zijn we gestart met het thema ‘Wees een held met elkaar’ in de Week Tegen Pesten in september.
Op 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten. In aanloop naar deze dag en de week die daarop volgt nodigen we scholen en andere organisaties uit om hier opnieuw bij stil te staan. Nu de scholen langer gesloten blijven, is het belangrijk dat we aandacht geven aan het sociale aspect en het welbevinden van de leerlingen. Het lijkt in eerste instantie misschien dat je nu – op afstand – niets kunt doen...

Niets is echter minder waar

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

Van het ene op het andere moment was de groep niet meer dagelijks bij elkaar. Ondanks het feit dat een deel van de kinderen door school en of ouders voorbereid was op de mogelijke maatregel van een schoolsluiting, heeft dat toch een enorme impact op de leerlingen als het eenmaal zover is. Je kunt je hier van tevoren bijna geen voorstelling van maken, omdat de huidige situatie op niets lijkt dat we eerder mee maakten. Dit geldt ook voor de de leerkrachten en mentor zelf die normaal gesproken dagelijks bij de groep betrokken zijn en verantwoordelijk voor de groep als groep.

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten 

Bij de kindertelefoon hebben ze per dag zeker 1500  gesprekken met kinderen, dat zijn er zeker 500 meer dan normaal.  Er leven vragen over het corona virus, zorgen rond school (toetsen, examens en vakantie), vertrouwde hobby’s en activiteiten worden gemist, kinderen vervelen zich of voelen zich eenzaam of maken vervelende dingen mee in de omgang met leeftijdsgenoten op afstand door bijvoorbeeld digitaal pesten. 

Ook lopen de spanningen in veel gezinnen op en als kinderen zich al in een lastige situatie bevinden, dan is dat nu extra vervelend. Wereldwijd is een toename te zien van huiselijk geweld. Veel leerkrachten maken zich zorgen om kwetsbare leerlingen die zij al in beeld hadden en hoe nu zoveel mogelijk in contact te kunnen blijven.

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

Ook nu, tijdens thuisonderwijs en les op afstand, komt fysiek, verbaal, materieel, relationeel en digitaal pesten voor. Het gedrag van leerlingen tijdens het volgen van lessen vanuit de thuissituatie komt vaak overeen met het gedrag dat zij op school laten zien. Doordat zij nu letterlijk op afstand van de docent zijn, kan het zelfs zijn dat het negatieve gedrag in de omgang met elkaar en in reactie op de docent toeneemt. Grenzen worden sneller overschreden en gevolgen zijn minder zichtbaar. Ook uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze problematiek is toegenomen. Ook de Kindertelefoon maakt zich zorgen over het online pestgedrag dat is toegenomen tijdens de corona periode.

Pesten heeft vaak een enorme impact op kinderen. In de praktijk blijkt het ook vaak een complex probleem om op te lossen, doordat er een hele groepsdynamiek onder schuil gaat, waarin elk kind z’n eigen rol speelt. En bij al die rollen horen bepaalde gedachtepatronen die het pestprobleem in stand houden. In dit interview door Danielle Posthumus van CJG043 met Mirelle Valentijn van het Kenniscentrum Omgaan met Pesten lees je over het gebruik maken van gedachtekracht bij het voorkomen en aanpakken van pesten!

Pesten heeft vaak een enorme impact op kinderen. Het is een complex probleem, dat zich doorgaans niet zomaar laat oplossen. Dit omdat er een hele groepsdynamiek aan ten grondslag ligt, waarbij elk kind z’n eigen rol speelt. In dit interview van Danielle Posthumus met inhoudelijk expert Mirelle Valentijn lees je meer over hoe je met je kind kunt praten over zijn/haar rol in de groep.