Blog

Kim werd als tiener gepest. Het pesten begon zomaar, uit het niets. Op spiegels werden teksten over haar geschreven. Ze had geen idee wie erachter zaten. Naar school gaan werd voor Kim een nachtmerrie. In het begin durfde ze het aan niemand te vertellen. Ze dacht ‘Het zal wel aan mij liggen’. Kim veranderde van een tiener die altijd vol enthousiaste verhalen zat in een tiener die steeds stiller werd.

Toen het verhaal er eindelijk uitkwam, namen haar ouders haar gelukkig direct serieus. De school wist niet goed raad met de situatie. Zij konden er ook niet achter komen wie de teksten verspreidde. Er was geen vertrouwenspersoon. Er was nog zoveel minder bekend over het voorkomen en aanpakken van pesten. Na twee jaar veranderde Kim van school om een nieuw begin te maken. 

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

De start van het nieuwe schooljaar vraagt dit jaar meer energie van professionals, vrijwilligers, kinderen en jongeren en hun ouders door de invloed die de corona periode heeft gehad in het afgelopen schooljaar en nog zal hebben komend jaar. De gouden weken zijn belangrijker dan ooit tevoren. Niet alleen het onderwijs, ook het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen en het contact met elkaar in de groep heeft onder druk gestaan.

Dit schooljaar zijn we gestart met het thema ‘Wees een held met elkaar’ in de Week Tegen Pesten in september.
Op 19 april is de Landelijke Dag tegen Pesten. In aanloop naar deze dag en de week die daarop volgt nodigen we scholen en andere organisaties uit om hier opnieuw bij stil te staan. Nu de scholen langer gesloten blijven, is het belangrijk dat we aandacht geven aan het sociale aspect en het welbevinden van de leerlingen. Het lijkt in eerste instantie misschien dat je nu – op afstand – niets kunt doen...

Niets is echter minder waar

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

Van het ene op het andere moment was de groep niet meer dagelijks bij elkaar. Ondanks het feit dat een deel van de kinderen door school en of ouders voorbereid was op de mogelijke maatregel van een schoolsluiting, heeft dat toch een enorme impact op de leerlingen als het eenmaal zover is. Je kunt je hier van tevoren bijna geen voorstelling van maken, omdat de huidige situatie op niets lijkt dat we eerder mee maakten. Dit geldt ook voor de de leerkrachten en mentor zelf die normaal gesproken dagelijks bij de groep betrokken zijn en verantwoordelijk voor de groep als groep.

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten 

Bij de kindertelefoon hebben ze per dag zeker 1500  gesprekken met kinderen, dat zijn er zeker 500 meer dan normaal.  Er leven vragen over het corona virus, zorgen rond school (toetsen, examens en vakantie), vertrouwde hobby’s en activiteiten worden gemist, kinderen vervelen zich of voelen zich eenzaam of maken vervelende dingen mee in de omgang met leeftijdsgenoten op afstand door bijvoorbeeld digitaal pesten. 

Ook lopen de spanningen in veel gezinnen op en als kinderen zich al in een lastige situatie bevinden, dan is dat nu extra vervelend. Wereldwijd is een toename te zien van huiselijk geweld. Veel leerkrachten maken zich zorgen om kwetsbare leerlingen die zij al in beeld hadden en hoe nu zoveel mogelijk in contact te kunnen blijven.

Door Mirelle Valentijn – Docent Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

Ook nu, tijdens thuisonderwijs en les op afstand, komt fysiek, verbaal, materieel, relationeel en digitaal pesten voor. Het gedrag van leerlingen tijdens het volgen van lessen vanuit de thuissituatie komt vaak overeen met het gedrag dat zij op school laten zien. Doordat zij nu letterlijk op afstand van de docent zijn, kan het zelfs zijn dat het negatieve gedrag in de omgang met elkaar en in reactie op de docent toeneemt. Grenzen worden sneller overschreden en gevolgen zijn minder zichtbaar. Ook uit verschillende onderzoeken blijkt dat deze problematiek is toegenomen. Ook de Kindertelefoon maakt zich zorgen over het online pestgedrag dat is toegenomen tijdens de corona periode.