Blog

 Hoofdzaken 2022 Lily pesten
bron: VPRO

door Inge Coolen - Docent en mede-eigenaar Kenniscentrum Omgaan met Pesten

klas samen kijken naar tv pesten

Door Mirelle Valentijn – Docent en mede-eigenaar Kenniscentrum en voorzitter Stichting Omgaan met Pesten

verschilmaken de kracht van vergeving april 2022

door Inge Coolen - Docent en mede-eigenaar Kenniscentrum Omgaan met Pesten

 verschilmaken de kracht van stilte maart 2022

door Inge Coolen - Docent en mede-eigenaar Kenniscentrum Omgaan met Pesten

Steeds meer kinderopvangorganisaties kiezen ervoor pedagogisch professionals te scholen, waardoor zij als specialist binnen de organisatie kunnen fungeren en of interventies in de vorm van plusactiviteiten kunnen bieden.

Naast de eigen functie, kunnen zij dan ook gericht methodieken inzetten ter preventie of juist het aanpakken van pesten binnen de kinderopvang op de BSO’s. Hierbij kun je denken aan activiteiten voor een specifieke groep of individuele leerlingen en ouders. Onze basisopleiding tot Sta Sterk trainer - Trainer Omgaan met Pesten sluit hierbij aan.

Dat pestgedrag op veel meer plekken voortkomt dan alleen op scholen, daar is José locatiemanager binnen de Kinderopvang, zich enorm van bewust. Zij volgde de opleiding en zet zich nu in om pesten binnen de kinderopvang en buitenschoolse opvang tegen te gaan.