Vervolgopleiding Antipestprogramma Sta Sterk op School

Datum: 10-06-2023
Locatie: Vinkeveen

Datum middag: 10-06-2023
Datum lesdag: 16-09-2023
Locatie: Mind 'n Motion, De Broedplaats, Herenweg 63A, Vinkeveen

De eerste vervolgopleiding, na de basisopleiding Trainer Omgaan met Pesten, is de opleiding Sta Sterk op School trainer. Voorwaarde om deze opleiding te volgen is het hebben behaald van de basisopleiding Trainer Omgaan met Pesten – Sta Sterk training en het volgen van de specialisatie jongeren of Stevige Stap trainer.

Na deze opleiding kun jij als Trainer:

 • Het anti-pest programma Sta Sterk op School 8 – 15 jaar uitvoeren met kinderen en jongeren inclusief: voorgesprek met beroepskrachten van school, afnemen en verwerken van vragenlijsten van deelnemers, selecteren van deelnemers voor de subgroep, voorbereiden / uitvoeren / afronden van de bijeenkomsten aan een subgroep uit een klas, , contact met betrokken professionals van school en informatie avonden voorbereiden en uitvoeren voor ouders en andere betrokkenen bij de geselecteerde kinderen die deelnemen aan het programma vanuit de thuissituatie en school.
 • Lezingen, workshops en themabijeenkomsten voor ouders en professionals verzorgen binnen het onderwijs en andere organisaties waar jeugd en jongeren samenkomen zoals de kinderopvang of (sport)verenigingen. (max. 3 uur)

Opleidingsdagen

 • Inzicht in les 1 t/m 10 Sta Sterk op School
 • Verschil tussen programma Sta Sterk training en antipestprogramma Sta Sterk op School
 • Aan de slag met werkvormen
 • Gesprekken voeren op school: voorwaardengesprek, voortgangsgesprek, ondersteuning van de groepsleerkrachten/mentoren, evaluatiegesprek
 • Adviesgesprek handelen bij pesten
 • Aandachtspunten bij informatiebijeenkomsten voor ouders met kinderen in de rol van slachtoffer en buitenstaander bij een antipestprogramma op school
 • Workshops & themabijeenkomsten voor ouders en professionals
 • Train de trainer – ervaringsgericht leren

Online programma o.a.

(webinars, opdrachten, inspiratie video’s en extra’s)

 • De wet sociale veiligheid
 • Preventief & curatief werken op school als trainer Omgaan met Pesten
 • Het antipestprogramma Sta Sterk op School
 • Gesprekken voeren op school in een antipestprogramma
 • Een algemene workshop of themabijeenkomst Omgaan met Pesten verzorgen
 • Opdrachten binnenhalen in het onderwijs en andere organisaties

Studiebelasting

 • Verdiepingsopdrachten
 • Webinars
 • Praktijkopdracht afnemen van vragenlijsten en analyse groepsdynamiek
 • Praktijkopdracht workshop / themabijeenkomst

Kosten bedragen € 1095,-

TIP:
Volg jij op dit moment de basisopleiding tot Trainer Omgaan met Pesten? Je kunt ook kiezen voor één van de pakket aanbiedingen: het specialisatiepakket of de totaalpakket aanbieding

Anti-pest programma Sta Sterk op School


Doelgroep       :           Klas 5 t/m 8 van het basisonderwijs, leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Kinderen vanaf 8 jaar, jongeren tot 15 jaar in de rol van buitenstaander/ slachtoffer.

Doel                :           Versterken van en toename aantal kinderen in de rol van helper in klassen. Anders omgaan met weerbaarheid, opkomen voor jezelf en een ander door middel van direct toepasbare handvatten. Leren omgaan met onaangename situaties, non-verbale, verbale en digitale pesterijen en met pesten door buitensluiten, negeren, roddelen of chanteren.

Opzet:

- Indeling van subgroep kinderen uit een klas m.b.v. vragenlijsten
- Thema-bijeenkomst voor alle ouders van de school
- Workshops voor alle leerkrachten/docenten van de school

- Informatieavond voor ouders van deelnemende leerlingen

- Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers

- Informatieavond voor ouders van deelnemende leerlingen

- Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers

- Evaluatie

sta sterk training

Reacties van professionals van school

 • Leerlingen presteren beter in een sociaal veilige omgeving. Sta Sterk op School is een gespecialiseerd anti-pestprogramma dat zelfstandig én naast algemene programma’s ter stimulering van de sociaal-emotionele ontwikkeling kan worden gedraaid. Dat is wat mij zo aansprak aldus directeur Basisschool.
 • Door Sta Sterk op School is mijn klas veel meer in balans gekomen. Kinderen laten niet meer over zich heen lopen, komen voor elkaar op en er wordt minder gepest”, aldus leerkracht Jozet van groep 7.
 • Shaira, mentor van een brugklas: “ Mooi om te zien dat de kinderen na afronding van de training verdraagzamer zijn tegenover elkaar en minder buitensluiten. Door de workshops voor het team voel ik mij in staat deze sfeer met de kinderen vast te houden.

Wist je dat?

Het anti-pestprogramma ‘Omgaan met Elkaar’ is opgenomen in de lijst met veelbelovende anti-pestprogramma’s van het NJi.nl

Je kunt meer lezen op: http://www.nji.nl/antipestprogramma of het lekenpraatje bekijken en luisteren van Jeroen Pronk https://www.youtube.com/jeroenpronkvertelt die onderzoek deed naar ons programma vanuit de VU Amsterdam. Inmiddels hebben we ons programma op basis van het onderzoek nog meer afgestemd op de rol van buitenstaander en slachtoffer en potentiële helpers. Dit geeft alvast een indruk van eerste resultaten en zaken die we mee hebben genomen en nemen in de verdere ontwikkeling van dit programma.