Specialisatie Sta Sterk trainer - Stevige Stap (overgang naar de brugklas)

Datum: 18-03-2023
Locatie: Vinkeveen

De specialisatie Sta Sterk trainer – Stevige Stap is alleen te volgen na afronding van de basisopleiding.

Data 2023:

Online start dinsdagavond 7 februari 2023: 19.30-21.30
Opleidingsdag zaterdag 18 maart 2023
Locatie: Kenniscentrum Omgaan met Pesten in de bibliotheek, De Broedplaats, Herenweg 63A, Vinkeveen

Wat kun je na deze specialisatie?

De trainer is na het afsluiten van het opleidingstraject en het behalen van het certificaat in staat om:

▪ De buitenschoolse training STEVIGE STAP individueel en in groepsverband uit te voeren met tieners uit groep 8 en de brugklas inclusief: intakegesprekken, ouderavonden, voorbereiden / uitvoeren / afronden van de bijeenkomsten.

▪ De training STEVIGE STAP onder schooltijd in samenwerking met of in opdracht van een onderwijsinstelling uit te voeren. Dit kan individueel en in groepsverband met tieners uit groep 8 in een subgroep of de volledige klas en de brugklas inclusief: intakegesprekken, ouderavonden, voorbereiden / uitvoeren / afronden van de bijeenkomsten.

▪ Losse workshops in de klas (brugklas of groep 8) uit te voeren met de leerlingen, gericht op de onderwerpen uit STEVIGE STAP

▪ De training STEVIGE STAP vertalen naar een dagdeel programma dat kan worden aangeboden in de zomervakantie met vervolg trainingen in het nieuwe schooljaar.

▪ Ouderavonden, lezingen, workshops, themabijeenkomsten te verzorgen voor ouders en eventueel beroepskrachten m.b.t. de overstap naar de brugklas. De trainer is in staat om met de informatie uit het draaiboek deze activiteiten zelf op maat te geven.

 

ONDERWERPEN programma

- Intakegesprekken voeren met (aankomend) brugklassers - Trainen met (aankomend brugklassers) - Sta sterk punten: iets over jezelf vertellen en jezelf voorstellen, samenwerken, omgaan met groepsdruk. - Omgaan met je tas inpakken, plannen, huiswerk, leren & mindmappen, toetsen. - Begeleiden bij bang zijn en opzien tegen de overstap naar de brugklas en nieuwe school. - Train de trainer – ervaringsgericht leren - Aandacht voor ondersteuning bij het begeleiden van (aankomend) brugklassers en communiceren met pubers voor supporters (ouders en andere betrokkenen) - Aandacht voor sociale media en cyberpesten in de brugklas

 

Studiebelasting

• Zelfstandig verdiepen in het handboek training Stevige Stap na afloop van de opleidingsdag. • Verdiepen in literatuur naar keuze • Stage naar behoefte • Contact naar behoefte bij vragen De studiebelasting varieert per deelnemer en hangt af van persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheid en wensen om bijvoorbeeld tijd vrij te maken voor stage en verdieping.

Kosten bedragen € 400,-