height placeholder

Opleidingen

Trainersopleidingen omgaan met pesten

Deze opleiding is interessant voor mensen uit het onderwijs en de jeugdhulpverlening.
Ook zelfstandigen met een eigen praktijk die meer willen betekenen voor kinderen en ouders op gebied van weerbaarheid en pesten zijn welkom.

6 opleidingsdagen en online leren:

 • Assertiviteit
 • Lichaamstaal
 • Coping
 • Sociale informatieverwerking
 • Sociale vaardigheden.

Na deze opleiding:

 • Geef jij een volwaardige Sta Sterk training van 10 lessen en twee ouderworkshops.
 • Jij kunt de training op maat toepassen met behulp van het totaalpakket dat bestaat uit o.a. draaiboeken, werkboeken en materialen

Opleiding anti-pestcoordinator

Deze opleiding is interessant voor professionals die werkzaam zijn in het onderwijs en zich willen specialiseren in pestproblematiek en sociale veiligheid en hierin op school een actieve rol oppakken.


Intensieve tweedaagse met terugkombijeenkomst
Wet sociale veiligheid op school:

 • Aanspreekpunt
 • Monitoring
 • Beleid


Na de opleiding:

 • Coördineer je het actief en doeltreffend veiligheidsbeleid om leerlingen een veilige omgeving te bieden.
 • Maak jij van preventie jouw speerpunt.
 • Adviseer je directie, collega’s, ouders en leerlingen bij pestproblematiek.

1 op de 10 kinderen op de basisschool wordt gepest

Dus:

 • 3 slachtoffers in een klas van 30
 • 3 die jouw hulp nodig hebben

Meer dan de helft wil het anders maar weet niet hoe

Dus:

 • Meer kinderen dan je denkt lijden
 • De hele groep heeft jouw hulp nodig

Hier staan wij voor

Wij leiden professionals op die zich willen specialiseren op het gebied van sociale veiligheid en interventies bij pesten. Juist door anderen op te leiden kunnen we nog meer bijdragen aan het voorkomen, tijdig signaleren en aanpakken van pesten en de schadelijke gevolgen terugdringen en beperken.

Wij hebben al een heleboel kinderen en jongeren geholpen beter voor zichzelf en anderen op te leren komen. Wij kunnen en willen dit niet alleen, er zijn veel meer professionals in heel Nederland nodig. Sinds 2005 hebben wij honderden trainers opgeleid en vanaf 2015 zijn daar al ruim 200 antipestcoördinatoren bijgekomen. Onze wens is dat alle kinderen en jongeren in Nederland terecht kunnen bij een trainer omgaan met pesten en dat elke school een goed opgeleide antipestcoördinator heeft. Zodat alle kinderen en jongeren veilig op kunnen groeien tot volwassenen die sterk in het leven staan.

Over ons

Pesten vormt nog altijd een groot probleem. Dat raakt ons omdat kinderen al zo jong beschadigd raken en er hun leven lang last van kunnen blijven houden als ze niet goed geholpen worden.

Wij weten verdrietig genoeg uit eigen ervaring hoe groot de impact van pesten is. Beiden maakten we pesten mee als kind en jongere. Wat hadden we zelf graag hulp van deskundige professionals gehad en een Sta Sterk training willen volgen toen we zelf jong waren.

Inge Coolen
Enthousiasteling, inspirator en altijd op zoek naar de wetenschappelijke onderbouwing.
Meer over
Mirelle Valentijn
Positieveling, motivator en altijd bezig de sta sterk methodiek verder te ontwikkelen.
Meer over